Боксер черки фабрикасы

Чимал

Чимал

1-туклану

Туклану

2-2-кыйнау-тарту

Кыйнау һәм тарту

2-кыйнау-тарту

Кыйнау һәм тарту

3-паперма ясау- (1)

Кәгазь ясау

3-паперма ясау- (2)

Кәгазь ясау

3-папермак ясау- (3)

Кәгазь ясау

3-папермак ясау- (4)

Кәгазь ясау

Картон

Картон

4-картон-ярылу- (2)

Картон

4-картон-ярылу- (3)

Картон

4-картон-ярылу- (4)

Картон

5-штамплау- (1)

Марка

5-штамплау- (2)

Марка

5-штамплау- (3)

Марка

5-штамплау- (4)

Марка

6-киптерү бүлмәсе-киптерү, -семи-әзер продуктлар-1

Киптерү бүлмәсе киптерү, ярым әзер продуктлар тәмамланды

6-киптерү бүлмәсе-киптерү-ярым әзер продукт-2

Киптерү бүлмәсе киптерү, ярым әзер продуктлар тәмамланды

6-киптерү бүлмәсе-киптерү, -семи-әзер продуктлар-3

Киптерү бүлмәсе киптерү, ярым әзер продуктлар тәмамланды

6-киптерү бүлмәсе-киптерү, -семи-әзер продуктлар-4

Киптерү бүлмәсе киптерү, ярым әзер продуктлар тәмамланды

7-әзер-продукт-упаковка-процесс-2

Тәмамланган продукт төрү процессы

7-әзер-продукт-упаковка-процесс-3

Тәмамланган продукт төрү процессы

7-әзер-продукт-төрү-процесс-1

Тәмамланган продукт төрү процессы

7-әзер продукт-төрү-процесс- (4)

Тәмамланган продукт төрү процессы

8

Тәмамланган продуктларны төрү һәм туплау

8-3

Тәмамланган продуктларны төрү һәм туплау

8-2

Тәмамланган продуктларны төрү һәм туплау

8-1

Тәмамланган продуктларны төрү һәм туплау

Семинар- (1)

Семинар

Семинар-3

Семинар

Семинар- (4)

Семинар

Семинар- (2)

Семинар